Oletko sinä tai omaisesi pohtinut joskus seuraavia asioita:

Miten selviydyn, jos muisti heikkenee?

Huomaako joku muistin muutokset ja mitä tällöin pitäisi tehdä?

Millaisiin terveyden muutoksiin ja heikkenemisiin pitäisi puuttua?

Olisiko säännöllinen yhteydenpito saman tutun hoitajan kanssa tarpeellista?

Kuinka saada tarvitsemiaan palveluja ja ovatko ne riittävän laadukkaita?

Näihin asioihin HoivaMuisti haluaa tarjota ratkaisuja, vaihtoehtoja ja apua. Ikääntyvän selviäminen arkielämän vaatimuksista onkin pitkälti riippuvainen juuri terveydestä ja toimintakyvystä, näiden heikentyessä kasvaa huoli omasta selviytymisestä sekä toimeentulosta. Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa tapoja, joilla tämä onnistuu; onnistunut ikääntyminen on kotona asumisen mahdollistaja!

Ikääntyvien elämänlaatua ja onnistunutta ikääntymistä voidaan tukea parhaiten ottamalla käyttöön ikääntyvien omia voimavaroja ja tukemalla heidän omia valintojaan mutta tarjoamalla siihen ammattitaitoisia terveydenhuollon palveluita siinä määrin ja muodossa, jotka tukevat juuri sinun tilannettasi. Tässä kaikessa oma aktiivisuus ja osallistuminen on tärkeää, koska sinä tiedät parhaiten millä sinua autetaan mutta tarvitset siihen jonkun luotettavan rinnalla kulkijan ja ohjaajan.