Kotihoitopalveluja tarjoamalla muistipotilaiden, heidän omaistensa ja ikääntyvien ihmisten kotona pärjäämistä tuetaan ja helpotetaan arjesta selviytymistä mahdollisimman pitkään sekä ylläpidetään ja parannetaan elämänlaatua.

Tutun ja turvallisen hoitajan avustamana myös muistisairaan henkilön kotona-asumista voidaan sopivin tukitoimin jatkaa pidempään luomalla olosuhteet, joissa hän voi hyvin ja viihtyy niin kauan kuin se on mahdollista.

Kaikki palvelut räätälöidään asiakkaan ja hänen läheistensä yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden pohjalta, ja niistä tehdään kirjallinen hoito- ja palvelusopimus.

Kotihoidon palveluita ovat:

Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen:

 • Yhdessäoloa ja keskustelua, yhteisen tekemisen ja virikkeiden järjestämistä
 • ruuanlaittoa yhdessä tai asiakkaan puolesta, yhteisiä ruokahetkiä
 • aterioinneissa avustaminen, tarvittaessa niiden valmistaminen tai lämmittäminen, tukeminen/ohjaus tasapainoiseen ravitsemukseen, asiakkaan ravitsemustilan ja nesteytyksen tarkkailu, kauppatilauksen tekemisessä avustaminen
 • hygienian hoidossa: peseytymisessä avustaminen, hiusten kampaaminen, papiljottien laitto, hampaiden pesu, parranajo, ehostaminen, ihonhoito, rasvaukset yms.
 • pukeutumisessa avustaminen
 • wc-asioinnissa avustaminen, aamu/iltapesut, vaippojen vaihto, vatsan toiminnan seuraaminen
 • terveydentilan ja voinnin tarkkailua

Lääkehoito:

 • lääkehoidossa avustaminen ja lääkkeenoton varmistaminen
 • lääkityksen vaikutuksen seuranta ja tarvittaessa voinnin muutoksista tiedottaminen asiakkaan lääkehoidosta vastaaville tahoille (esim. oma lääkäri)
 • verensokerin mittaus, insuliinin pistäminen, verenpaineen seuranta

Liikunnassa ja harrastuksissa tukeminen:

 • ulkoiluapu
 • viriketoiminta
 • kuntouttava liikunta esim. tuolijumppa, kävely, uinti
 • apua harrastusten jatkamiseen

Asiointi/saattaja-apu:

 • kaupassa ja apteekissa käynnit asiakkaan kanssa tai tämän puolesta
 • ajanvaraukset jalkahoitoon, kampaajalle ja muihin tarvittaviin paikkoihin
 • lääkärissä, tutkimuksissa ja muissa tarvittavissa käynneillä saattokäynnit
 • muu asiointiapu

Muita palveluita:

 • Omaishoitajan tukemista arjessa, lepohetkien tarjoamista omaiselle
 • vaatehuolto, pyykkihuolto
 • muut kodin pienet askareet, keittiön pintojen siistiminen, roskien vienti, astioiden pesu jne.
 • muu neuvonta – ja tukipalvelu esim. avustamme erilaisten tukien hakemisessa
 • ohjaus ja neuvonta ja avustaminen apuvälineiden tarpeenarvioinnissa, hankinnassa ja niiden käytössä, ohjaus kodin muutostöihin liittyvissä asioissa yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa
 • asiakkaalla käytössä olevien apuvälineiden toiminnan tarkastaminen säännöllisesti (turvapuhelin, palovaroittimet, hellavahti, turvaranneke ym.)
 • esteettömyyden varmistaminen ja turvallisuuden tarkistaminen
 • kotitapaturmavaaran arviointi ja minimointi