Kotisairaanhoito on kotona tapahtuvaa sairauden hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Hoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat. Tavoitteena on turvata asiakkaille mahdollisimman hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa sairauksista sekä toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaanhoitajan kotikäynti voi sisältää toimenpiteiden lisäksi ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia sekä keskustelua ja henkistä tukea.

Lääkehoito tapahtuu asiakkaan kotona, toteutetaan asiakkaan oman lääkärin määräämää lääkehoitoa. Lääkkeiden jakaminen tapahtuu asiakkaan kotona dosettiin tai annosjakeluna apteekin kanssa yhteistyössä, siten kun se asiakasta parhaiten palvelee. Lääkehoidossa oleellista on myös lääkkeiden vaikutusten ja asiakkaan voinnin seuranta. Sairaanhoitaja varmistaa, että lääkevalmisteita on riittävästi ja ne uusitaan riittävän ajoissa. Sairaanhoitaja voi tarvittaessa noutaa lääkkeet apteekista.

Kotisairaanhoidon palveluita ovat esim.

 • lääkejako dosettiin, apteekissa käynti asiakkaan puolesta tai hänen kanssaan
 • lääkkeiden antaminen (suun kautta, lihakseen, suoneen, iholle lääkelaastarit/rasvat, hengitettävät lääkkeet)
 • insuliinin pistäminen
 • verensokerin mittaus
 • tikkien ja hakasten poisto
 • hoidon ohjaus ja neuvonta
 • terveysneuvonta esim. ravitsemukseen, painonhallintaan, verenpaineen hoitoon ym.
 • yleisvoinnin seuranta
 • tukikeskustelu
 • saattoapu lääkärille ja tutkimuksiin
 • verenpaineen mittaus, pulssi, happiarvo, verensokeri ja lämpö
 • silmätippojen laitto
 • veri- ja virtsanäytteiden ottaminen, ja laboratorioon toimittaminen
 • haavahoidot ja palovammojen hoito
 • saattohoito

muut asiakkaan kanssa sovitut asiat/palvelut