Palvelumme suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan sen hetkisiä tarpeita ja elämäntilannetta palvelemaan. Huomioimme myös omaishoitotilanteissa omaishoitajan jaksamisen.

Ensimmäisellä maksuttomalla tutustumiskäynnillä voit tutustua meihin ja päättää, haluatko tulla asiakkaaksemme. Molemminpuolisen luottamuksen syntyminen on tärkeä onnistuneen yhteistyön edellytys. Sovi tutustumiskäynnistä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Kirsi Uusimäki
Puhelin: 050 553 7930
Sähköposti: kirsi.uusimaki@hoivamuisti.fi

Tutustumiskäynnin aikana tutustaan asiakkaan tilanteeseen ja kartoitetaan palvelun tarve. Esittelemme palvelumme ja teemme ehdotuksen palvelukokonaisuudesta. Käynnin aikana on mahdollista sopia palvelun aloituksesta saman tien tai halutessanne voitte rauhassa harkita ja keskustella aloituksesta vielä esimerkiksi muiden omaisten kanssa.

Käynnit voivat olla kertaluonteisia/tilapäisiä esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen tai toimenpiteistä toipuessa.

Käynnit voivat myös olla säännöllisesti toistuvia, lyhyitä tai pitkäkestoisempia auttamiskäyntejä.

Hoivakäyntien määrä voi olla useampi kerta päivässä tai vaikka yksi – kolme kertaa viikossa tai vaikka vain esim. kerran kuukaudessa.

Käynnit voidaan sopia vaikka vain tarvittaessa tehtäväksi.

Asiakas voi joustavasti tarvittaessa lisätä tai vähentää käyntejä niin että palvelu vastaisi parhaiten sen hetkisiä tarpeita.

Palvelua aloitettaessa tehdään asiakkaan ja omaisten kanssa kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka tarkistetaan ja päivitetään aina tarvittaessa ja vähintään puolen vuoden välein.

Jos olet saanut palvelusetelin, voit ottaa meihin suoraan yhteyttä ja sopia palvelun aloittamisesta. Pystymme yleensä aloittamaan palvelun nopeasti.