HoivaMuisti on pieni, luotettava ja asiantunteva yksityinen kotihoitoyritys, jonka toimintaa valvoo ja ohjaa Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Valvira.      

HoivaMuistin tarjoamat palvelut tuotetaan yksilöllisesti, joustavasti ja laadukkaasti, työtä tehdään eettisiä periaatteita noudattaen. Kaikki palvelu perustuu asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Samalla tuetaan omatoimisuutta kuntouttavalla, asiakasystävällisellä tavalla. Ammattitaitoisella palvelulla tuetaan ja edesautetaan asiakkaan mahdollisuutta asua mahdollisemman pitkään omassa kodissaan.

Asiakkaat kohdataan ammatillisesti sekä kiireettömästi heille aikaa antaen ja heitä kuunnellen hänelle tutussa ja turvallisessa ympäristössä, jo tutuksi tulleen ja luotettavan hoitajan auttamana. Työssä noudatetaan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta.

Sairaanhoitaja / ammatinharjoittaja Kirsi Uusimäki:

Olen ammatiltani muistisairauksiin erikoistunut sairaanhoitaja, mutta toimin kaikilla hoitotyön osa-alueilla.

Erityisen lähellä sydäntäni ovat ikäihmiset ja muistisairaat. Tämä kiinnostus on ohjannut uraani ja ammatillista kehittymistäni sairaanhoitajana. Olen johdonmukaisesti hankkinut lisätietoa ja taitoja muistisairauksista, niiden hoitamisesta ja erityisesti siitä, miten tukea, hoitaa ja auttaa muistisairaita ja heidän läheisiään.

Olen kouluttautunut muistikoordinaattoriksi ja toiminut yli 10 vuotta muistihoitajan erittäin monipuolisessa ja vaativassa tehtävässä. Lisäksi olen tehnyt sairaanhoitajan töitä neurologian ja ihotautien osastolla sekä ikäihmisten palveluissa. Minulla on myös kokin pätevyys, jonka myötä osaan auttaa myös ravitsemusasioissa.

Yrittäjänä voin toteuttaa arvojani, joissa korostuvat asiakas, läsnäolo ja kokonaisvaltaisuus. Haluan toimia asiakkaan ehdoilla kokonaisvaltaisesti pyrkien auttamaan ja tukemaan niissä asioissa, joissa asiakas tarvitsee apua.

Hoitajana toimiminen merkitsee minulle vuorovaikutusta ja ihmisten kohtaamista kokonaisvaltaisesti, jolloin saan mahdollisuuden auttaa kaikilla taidoillani juuri niissä asioissa, joita tarvitaan juuri siinä hetkessä. Tähän kaikkeen antaa mahdollisuuden toimiminen itsenäisenä yrittäjänä, kiireettömästi ja ammattitaitoisesti.